Ειδοποίηση για Διοχέτευση Νερών των Κολυμπητικών Δεξαμενών σε Δημόσιο Χώρο

Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024, 13:16

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί ιδιοκτήτες/ενοικιαστές κατοικιών έχουν κατασκευάσει σωληνώσεις και διοχετεύουν τα ακάθαρτα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών σε δημόσιο δρόμο ή άλλους χώρους. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους για την έκδοση των αδειών οικοδομής που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές, δεξαμενή που λειτουργεί με ανακυκλοφορούν νερό πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης των τυχόν διαρρεόντων νερών από τις σωληνώσεις των αντλιών και των υπόλοιπων εξαρτημάτων.

Δεν επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους απευθείας σύνδεση με τους υπονόμους. Οι κατοικίες που διοχετεύουν νερό των κολυμβητικών δεξαμενών τους σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός από κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα πράττουν αντίθετα με τους υγειονομικούς όρους που τίθενται στις άδειες οικοδομής.

Ενόψει των πιο πάνω όσοι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές κατοικιών που διοχετεύουν τα ακάθαρτα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών σε δημόσιο δρόμο ή άλλους χώρους, ειδοποιούνται όπως συμμορφωθούν, διαφορετικά και χωρίς άλλη ειδοποίηση θα ληφθούν όλα τα μέτρα που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία. Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ