Έντυπα

Πολιτικοί Γάμοι

Όνομα Έντυπο
Weddings Brochure
Notice of Marriage
Papers and certificates for foreigners
Information for Cypriots
Civil Marriage Guidelines for Cypriots

Διοικητικά

Όνομα Έντυπο
Ανακοίνωση Αγοράς Υπηρεσιών από Τράπεζα Βιογραφικών
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά Υπηρεσιών
Έντυπο ΤΠ2 - Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανωμένων Συνόλων Δήμου Σωτήρας για το έτος 2015
Έντυπο ΤΠ1 - Αίτηση Συμμετοχής στη Συντονιστική Επιτροπή Οργανωμένων Συνόλων Δήμου Σωτήρας
Ενθική Φρουρά
Προκαταρκτίκος Κατάλογος Δικαιούχων Οικοπέδων Απόρων Οικογενειών του Δήμου Σωτήρας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τεχνικά

Όνομα Έντυπο
Έντυπο Παραχώρησης Ρυμοτομίας

Διάφορα

Όνομα Έντυπο
Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμων
Ενημερωτικό Έντυπο Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Φορέων Σωτήρας για το έτος 2016

Υγεινομικά

Όνομα Έντυπο
Περιγραφή του νέου τρόπου συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών στον Δήμο Σωτήρας
Powered by Technomart