Έντυπα

Πολιτικοί Γάμοι

Όνομα Έντυπο
Weddings Brochure
Notice of Marriage
Papers and certificates for foreigners
Information for Cypriots
Civil Marriage Guidelines for Cypriots

Διοικητικά

Όνομα Έντυπο
Ανακοίνωση Αγοράς Υπηρεσιών από Τράπεζα Βιογραφικών
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά Υπηρεσιών
Έντυπο ΤΠ2 - Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανωμένων Συνόλων Δήμου Σωτήρας για το έτος 2015
Έντυπο ΤΠ1 - Αίτηση Συμμετοχής στη Συντονιστική Επιτροπή Οργανωμένων Συνόλων Δήμου Σωτήρας
Ενθική Φρουρά
Προκαταρκτίκος Κατάλογος Δικαιούχων Οικοπέδων Απόρων Οικογενειών του Δήμου Σωτήρας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
Κενές Θέσεις Υγειονομικού Επιθεωρητή και Τροχονόμου στον Δήμο Σωτήρας

Τεχνικά

Όνομα Έντυπο
Έντυπο Παραχώρησης Ρυμοτομίας

Διάφορα

Όνομα Έντυπο
Δήλωση Στοιχείων Στρατευσίμων
Ενημερωτικό Έντυπο Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Πρόγραμμα Ετήσιων Επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Φορέων Σωτήρας για το έτος 2016
Αίτηση για χορήγηση άδειας Πλανοδιοπώλησης Αγαθών
Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Ικανοποίησης Πολιτών

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Σωτήρας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου.

Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας με Χ το τετράγωνο που αντιστοιχεί στο βαθμό ικανοποίησής σας. Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος αλλά η βοήθειά σας θα είναι μεγάλη και πολύτιμη.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 5-2021

Υγεινομικά

Όνομα Έντυπο
Περιγραφή του νέου τρόπου συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών στον Δήμο Σωτήρας