Ταρίφες Νερού

Περιγραφή: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

Σταθερό Ποσό: €5.13

 

Κατανάλωση (κυβικά μέτρα)

Ποσό ανά τόνο €

20

1.20

20

1.28

10

1.45

10

1.62

10

1.79

9999

2.22