• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Δημοτική Βιβλιοθήκη Σωτήρας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σωτήρας

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σωτήρα
Διεύθυνση: 6, Ηλία Τηλαύγη , 5390, Σωτήρα Αμμοχώστου

Τηλέφωνο: 23963134

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: library@sotira.org.cy

Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης