• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021, 21:19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σωτήρας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη τεσσάρων (4) εποχικών εργατών/εργατριών για περίοδο έντεκα (11) μηνών οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην Κλίμακα Δ5. Έντυπα  αιτήσεων βρίσκονται  στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας,  στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄22, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για διευθέτηση ραντεβού, στο τηλέφωνο με αρ. 23821418 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.  Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22.01.2021 και ώρα 12:00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση  «Αίτηση για την πρόσληψη εποχικών εργατών/εργατριών» Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη εποχικών εργατών/εργατριών: (1) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικ…

Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020, 06:09
Ως επίκεντρο την αναβάθμιση του οδικού του δικτύου έχει ο Δήμος Σωτήρας με αριθμό οδικών έργων να έχουν ολοκληρωθεί ή να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν σύντομα. Συγκεκριμένα, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί το έργο της αναβάθμισης του ποδηλατόδρομου στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας, στην παραλιακή περιοχή της Σωτήρας, με επάλειψη με νέο ασφαλτικό οδόστρωμα ειδικού χρωματισμού, με σηματοδότηση και τοποθέτηση ειδικών πασσάλων. Πρόκειται για έργο το οποίο κατασκευάστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το οποίο καλύπτει έκταση 3,5 χιλιομέτρων, περίπου, και ενώνει την περιοχή του Ποταμού Λιοπετρίου με την Αγία Νάπα με ενιαίο ποδηλατόδρομο για εξυπηρέτηση των ποδηλατιστών. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 230 χιλιάδες ευρώ. Επίσης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και η αναβάθμιση του οδικού…

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020, 00:40
Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή (Θέση Πρώτου Διορισμού) και μίας (1) θέσης Τροχονόμου (Θέση Πρώτου Διορισμού). Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 22, 5390 Σωτήρα ή /και στο τηλέφωνο 23821404 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sotira.org.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δήμος Σωτήρας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ. 22, 5390 Σωτήρα όχι αργότερο από τις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00μμ.                                                                           …

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, 12:39
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ   Ο Δήμος Σωτήρας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο (257(Ι)/2004) προχωρεί στη σύσταση Εσωτερικών Κανονισμών για τη λειτουργία, τον έλεγχο και την είσπραξη των τελών για το Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Σωτήρας.   Ι.          ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1. Επιτροπή Ελέγχου Για την εύρυθμη λειτουργία του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου αλλά και για τη εφαρμογή των πολιτικών και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σωτήρας, συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελείται από:   ·         τον εκάστοτε Δήμαρχο ·         τρία (3) μέλη του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου ·         ένα (1) μέλος της εκάστοτε Εκκλησιαστικής Επιτροπής   2. Διαχειριστική Επιτροπή Για την …

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, 12:36
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Σωτήρας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου. Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας με Χ το τετράγωνο που αντιστοιχεί στο βαθμό ικανοποίησής σας. Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος αλλά η βοήθειά σας θα είναι μεγάλη και πολύτιμη.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020, 15:02
Σε ειδική έκδοση γραμματοσήμων για το 2020, με θέμα το Κολοκάσι Σωτήρας (Π.Ο.Π.) προχώρησαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.   Συγκεκριμένα τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετέχουν με κοινό θέμα που εκδίδουν για έβδομη συνεχή χρονιά τα κράτη μέλη της Ταχυδρομικής Ένωσης για τη Μεσόγειο "Euromed Postal”. Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι η «Παραδοσιακή Γαστρονομία».   Όπως αναφέρουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, το γραμματόσημο της Κύπρου απεικονίζεται ένα καθαρά παραδοσιακό κυπριακό φαγητό, το Κολοκάσι,  το οποίο μαγειρεύεται με διάφορους τρόπους. Το Κολοκάσι με το χαρακτηριστικό κωνικό σχήμα και την ιδιαίτερη γεύση είναι ταυτισμένο με την Κυπριακή Γαστρονομία και ολόκληρη την κουλτούρα του νησιού. Η διατροφική του αξία θεωρείται πολύ θρεπτική και θωρακίζει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Το κολοκάσ…

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020, 11:32
Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την αγορά υπηρεσιών για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.   1. Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών: Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών θα είναι μέχρι έξι (6) μήνες.   2. Αμοιβή: Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται έναντι του ποσού των €8,25 ανά ώρα για κάθε εργάσιμη ημέρα, χωρίς κανένα άλλο ωφέλημα και χωρίς καμιά αποκοπή. Η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρου εισοδήματος κλπ θα βαραίνει αποκλειστικά των παροχέα των υπηρεσιών.   3. Καθήκοντα και ευθύνες: 3.1   Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα οπουδήποτε στη δημοτική υπηρεσία. 3.2  Δακτυλογραφεί ή / και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. 3.3   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή / και βι…

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, 22:20
Την περασμένη Κυριακή (12/7/2020) ο Δήμαρχος Σωτήρας, Γεώργιος Τάκκας, είχε την ευκαιρία να προσφέρει στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες της Σωτήρας την καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια μίνι-κρουαζιέρα από τον Δήμο Σωτήρας πριν την κατάταξή τους για την στρατιωτική τους θητεία. Στην συνέχεια ακολούθησε δείπνο. Ο Δήμαρχος Σωτήρας, ευχήθηκε στους στρατιώτες της σειράς του 2020, στα νιάτα της Σωτήρας, "να έχουν μια καλή θητεία και να γίνουν άριστοι πολίτες ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο του Δήμου τους."

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020, 11:29
Συνάντηση με τον Επαρχιακό Γραμματέα του ΔΗΣΥ Νίκο Γεωργίου πραγματοποίησε την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας, ο Δήμαρχος Σωτήρας Γεώργιος Τάκκας. Στην συνάντηση παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Σωτήρας Αντώνης Κουμή, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βραχίμης Βραχίμη και το μέλος της τοπικής επιτροπής Σωτήρας, Κώστας Ζάρτηλας καθώς η γραμματέας του ΔΗΣΥ Λάρνακας-Αμμοχώστου, Κούλα Τριφυλλή.  Κατά τη διάρκειά της, διαβιβάστηκαν προς τον επαρχιακό Γραμματέα ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν τον Δήμο Σωτήρας. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το θέμα της άμεσης συντήρηση των οδών Δημοκρατίας, Γρίβα Διγενή και Παραλιμνίου που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης και επάλειψης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το θέμα της κατασκευής της οδού Κατέργου ο οποίος από την…

Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020, 17:25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σωτήρας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Εποχιακού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη για την περίοδο Ιούνιος – 15/11/2020 για τη ναυαγοσωστική μονάδα στην περιοχή Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα. Έντυπα  αιτήσεων βρίσκονται  στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας,  στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄22. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5.6.2020 και ώρα 12:00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για την πρόσληψη εποχιακού Ναυαγοσώστη» Αιτήσεις υπάρχουν αναρτημένες στον σύνδεσμο:  https://www.sotira.org.cy/images/easycms/documents/documents/122/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%CE%A3%20%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A3…

Πέμπτη, 21 Μαϊος 2020, 16:02
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   O Δήμος Σωτήρας, σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, Ν. 111/1985, άρθρο 111, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για πλανοδιοπώληση των πιο κάτω αγαθών:   σάντουιτς, στην παραλιακή περιοχή του Δήμου σάντουιτς, στην Βιοτεχνική περιοχή του Δήμου ψάρι εντός του Δήμου φθαρτών εντός του Δήμου παγωτού στην παραλιακή περιοχή παγωτού εντός του Δήμου ειδών ένδυσης εντός του Δήμου   Η περίοδος παραχώρησης των αδειών θα είναι μέχρι και την 31.12.2020 και θα τεθούν όροι στις άδειες, οι οποίοι θα ορίζουν τις περιοχές πλανοδιοπώλησης, το επιτρεπόμενο ωράριο, το είδος των αγαθών πλανοδιοπώλησης όπως επίσης και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης των αγαθών σε συνάρτηση με τις σε ισχύ υγειονομικές, πολεοδομικές ή άλλες Νομοθεσίες.   Έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμε…

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020, 21:52
Επιταγή ύψους €500 παραδόθηκε από τον Δήμαρχο Σωτήρας, Γεώργιο Τάκκα εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας Εθελοντισμού του Δήμου Σωτήρας προς το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου το οποίο λειτουργεί ως Νοσοκομείο Αναφοράς, ως μια μικρή βοήθεια για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού ή αναλώσιμων για τους ασθενείς.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020, 19:02
    Ο Δήμος Σωτήρας συμβάλλοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 παρακαλεί τους δημότες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από το αρμόδια Υπουργεία και παρακαλεί τις επιχειρήσεις στα δημοτικά του όρια οι οποίες υποχρεούνται να αναστείλουν τη λειτουργία τους από τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων να το πράξουν.    Ενόψει της πιο πάνω προσπάθειας, ο Δήμος Σωτήρας, ενημερώνει ότι τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά για το κοινό στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020.   Επίσης, περιορίζονται οι συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.   Οι πολιτικοί γάμοι αναστέλλονται μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2020.   Η παραλαβή και πληρωμή αιτήσεων (πολ…

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020, 11:22
      Ο Δήμος Σωτήρας ανακοινώνει ότι ενόψει των μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στους Δημοτικούς Χώρους για το μήνα Μάρτιο, ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ καθότι οι χώροι αυτοί έχουν χωρητικότητα άνω των 75 ατόμων.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020, 14:52
Ο Δήμος Σωτήρας ενημερώνει ότι τα φετινά Βραβεία Άριστων Μαθητών και Βραβεία Αθλητισμού-Εθελοντισμού θα πραγματοποιηθούν σε κοινή εκδήλωση τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, στις 19:30 στο Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας. Διακριθέντες θεωρούνται οι μαθητές οι οποίοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους είναι δημότες Σωτήρας (διαμένουν μόνιμα στη Σωτήρα) και που έχουν κατά το μαθητικό έτος 2018/2019 αριστεύσει ή/και έχουν επιτύχει σημαντική διάκριση (πρώτες τρεις θέσεις) σε μαθητικούς διαγωνισμούς αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας ή/και έχουν επιτύχει σημαντική διάκριση (πρώτες τρεις θέσεις) σε σχολικές ή άλλες ατομικές ή/και ομαδικές αθλητικές διοργανώσεις αναγνωρισμένες από τον ΚΟΑ ή άλλες επίσημες κυπριακές ομοσπονδίες. Το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σω…

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, 12:06
  Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Σωτήρας Αμμοχώστου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Σωτήρας καθώς επίσης και το έργο της κατ' οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €1040,00 τον μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Ιανουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας/Αμμοχώστου στα τηλέφωνα 24802600 και 24802450.

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, 18:53
Η Σωτήρα διοργανώνει την πρώτη “Plastic Free” Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με τον Θάνο Καλλίρη   Ο Δήμος Σωτήρας σε μια προσπάθεια προώθησης και ενθάρρυνσης της μείωσης του πλαστικού μίας χρήσης διοργανώνει την πρώτη “plastic free” Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 20:30 το βράδυ στο Κλειστό Γήπεδο του Γ’ Δημοτικού Σωτήρας και με επίκεντρο του καλλιτεχνικού προγράμματος τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τον Θάνο Καλλίρη.   Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι με παρέλαση παρέα με τη Φιλαρμονική Μπάντα Αρμονία του Δήμου Παραλιμνίου και χορευτικά σχήματα να περπατούν στους δρόμους της Σωτήρας και να ξεκινούν από το Δημαρχείο και να καταλήγουν στον χώρο της εκδήλωσης στην κλειστή αίθουσα του Γ' Δημοτικού Σχολείο…

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, 17:20
Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης του «Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου» (ΤΣΕΕΑ). Συγκεκριμένα την 1η Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκαν Γνωστοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα (E.E) της Δημοκρατίας αναφορικά με την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Ε. Κύριο Μέρος, Τμήμα Β, Αρ. 5186, 1/11/2019, Αρ. Γνωστοποίησης 6350) και Διάταγμα που καθορίζει ως Λευκή Ζώνη τις περιοχές του ΤΣΕΕΑ (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5190, 1/11/2019, Κ.Δ.Π. 350/2019). Σχετικό υλικό θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους: • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C1EFF9E7324F29B4C22584A80038839D?OpenDocument • Χάρτης Λευκής Ζώνης: http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/F5C426576A9D8A10C22584A5…

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, 16:44
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ενημερώνει ότι λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών στον αγωγό Χοιροκοιτίας-Αμμοχώστου, η παροχή νερού θα επηρεαστεί με ενδεχόμενη διακοπή από την Κυριακή 24/11/2019 και ώρα 03:00 (π.μ.) μέχρι και τη Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 03:00 (π.μ.). Παρακαλούνται οι καταναλωτές όπως λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μειώσουν κατά το αναγκαίο την κατανάλωση νερού κατά τις συγκεκριμένες ώρες για ελαχιστοποίηση και αποφυγή της ταλαιπωρίας. Ο Δήμος Σωτήρας θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή της ταλαιπωρίας. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ολοκλήρωση των εργασιών το συντομότερο, εντούτοις σε ενδεχόμενο απρόβλεπτου συμβάντος, ο χρόνος αποκατάστασης ενδέχεται να αυξηθεί.

Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019, 20:08
Η Τουριστική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αμμοχώστου διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας.   Εισηγητές: Αντώνης Οικονομίδης, Υπουργείο Εσωτερικών Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου   Είσοδος Ελεύθερη   Θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις.

Powered by Technomart