Ειδοποίηση για Καθαρισμό Οικοπέδων στον Δήμο Σωτήρας

Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024, 15:08

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων της περιοχής του Δήμου Σωτήρας να προβούν στον καθαρισμό και απομάκρυνση από τα οικόπεδά τους, όλων των χόρτων και άχρηστων αντικειμένων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024. Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο πρόσωπο, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

Όσοι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα δεν μπορούν να μεριμνήσουν από μόνοι τους για καθαρισμό των οικοπέδων τους, μπορούν να αποταθούν στη Δημοτική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 23827822, με την ανάλογη χρέωση. Μετά τις 31 Μαρτίου 2024, συνεργείο του Δήμου Σωτήρας θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα ή άλλους χώρους που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες ή τα υπεύθυνα πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα για ανάκτηση των εξόδων, μη αποκλειομένων και των δικαστικών. Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα και αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο (Νόμος 111/85, άρθρο 91 και 92).

Επίσης ειδοποιούνται οι κάτοχοι εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, να τα μετακινήσουν σε επιτρεπόμενο χώρο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024, διαφορετικά συνεργείο του Δήμου θα προβεί στην μετακίνησή τους χωρίς καμία δέσμευση.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ