Κενές Θέσεις Εργασίες στην ΣΕ.ΔΙ.ΓΕ.Π. Σωτήρας Λτδ

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024, 18:39

Σωτήρα 19 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία – Οργάνωση Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Σωτήρας Λτδ, με έδρα στη Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου, που ασχολείται με την συγκέντρωση και εμπορία οπωροκηπευτικών δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ / ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝ: Κάτοχος Διπλώματος Κολεγίου ή Ινστιτούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Εξωτερικού. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Υπεύθυνος για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από και προς τις αποθήκες της Εταιρείας. Καθορισμός τιμών πώλησης των οπωροκηπευτικών κατά είδος και ποιότητα. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ: Μεικτός μηνιαίος μισθός €1460,00. Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στο ΓΕΣΥ σύμφωνα με την νομοθεσία. 13ος Μισθός. Υπογραφή Συμβολαίου.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΘΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και άδεια οδηγού ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Υπεύθυνος για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από και προς τις αποθήκες της Εταιρείας και υπεύθυνος της αποθήκης των κιβωτίων. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ: Μεικτός μηνιαίος μισθός €1240,00. Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στο ΓΕΣΥ σύμφωνα με την νομοθεσία. 13ος Μισθός. Υπογραφή Συμβολαίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sedigep.sotiras@cytanet.com.cy όχι αργότερα από τις 10 Μαρτίου 2024.