Περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης νερού.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023, 12:28

Λόγω αυξημένης κατανάλωσης νερού που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες, ο Δήμος Σωτήρας απευθύνει θερμή παράκληση προς το κοινό όπως αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση. Η αλόγιστη χρήση νερού, δυνατόν να επιφέρει χαμηλή πίεση στο Δίκτυο ή και μικρές διακοπές της Υδροδότησης.