Ανακοίνωση Δήμου Σωτήρας - Πανδημοτική Συγκέντρωση 25.04.2023

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2023, 15:31
Πανδημοτική Συγκέντρωση Δήμου Σωτήρας
------------------------------------
Ο Δήμος Σωτήρας σας προσκαλεί σε Πανδημοτική Συγκέντρωση λόγω μεθοδευμένων προσπαθειών αδρανοποίησης ολόκληρου του παραλιακού μετώπου του Δήμου, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 7:30μ.μ. στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών του Δήμου Σωτήρας.
Καλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Σωτήρας καθώς και όλοι οι άλλοι επηρεαζόμενοι όπως προσέλθουν σύσσωμοι στην πανδημοτική συγκέντρωση για συζήτηση του θέματος και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και μέτρων ώστε να καταστεί δυνατή η ισόνομη με άλλες περιοχές ανάπτυξη της Τουριστικής Ζώνης του Δήμου.
Καλούνται επίσης οι Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπως παραστούν για να ακούσουν τις θέσεις της τοπικής αρχής και τη φωνή των δημοτών, τις οποίες θέσεις να προωθήσουν στη συνέχεια στα αρμόδια τμήματα προς επίλυση του προβλήματος και αποκατάσταση της αδικίας.
 
*******************************
Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του Δήμου Σωτήρας:
Πανδημοτική Συγκέντρωση λόγω μεθοδευμένων προσπαθειών αδρανοποίησης ολόκληρου του παραλιακού μετώπου του Δήμου.
Ενέργειες και αποφάσεις αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και του ίδιου του κράτους καταδικάζουν στον μαρασμό την τουριστική περιοχή της Σωτήρας, αφού εξαιτίας αυτών είναι αδύνατη η αξιοποίηση της Τουριστικής Ζώνης του Δήμου. Συγκεκριμένες αποφάσεις, που λήφθηκαν σε κλειστά γραφεία και ερήμην του Δήμου, πλέον δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια για να προχωρήσουν σύννομες βιώσιμες τουριστικές αναπτύξεις και ειδικότερα η ανέγερση ξενοδοχείων. Το προηγούμενο διάστημα μέσα από εντατικές προσπάθειες και της Τοπικής Αρχής, κατέστη δυνατή η προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι και εξεδήλωσαν σοβαρό ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσουν τουριστικές αναπτύξεις στην περιοχή, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία αλλά και για την οικονομία του τόπου. Προσπάθειες όμως οι οποίες πλέον τίθενται εν αμφιβόλω.
Αιτία, η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) για την περιοχή που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος με συμμετοχή ad hoc Επιτροπής, εν αγνοία του Δήμου και χωρίς τη λήψη της δημόσιας γνώμης που προνοείται από τον νόμο ως καθοριστικής σημασίας για την ετοιμασία της. Αλλά και προηγούμενα ο καθορισμός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την περιοχή από Ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος, έγινε εν αγνοία του Δήμου ή/και εκπροσώπησης του, στερώντας του και το δικαίωμα της ακρόασης. Η αιτία ακόμη ενισχύεται και από σημαντικές αδυναμίες του εγκριθέντος Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.
Η ΕΟΑ προνοεί για νέες αναπτύξεις την αυστηρή τήρηση των συντελεστών ανάπτυξης της πολεοδομικής ζώνης ΜΟΝΟΝ, απαγορεύοντας την εφαρμογή και των υπόλοιπων σχετικών προνοιών του Σχεδίου Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα δεν μπορούν να εφαρμοστούν βασικά τουριστικά κίνητρα, όπως για εμπλουτιστικά έργα, για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), για ενιαία οικιστική ανάπτυξη, κ.α., αλλά ούτε να εξασφαλιστούν αυξημένοι υπαίθριοι χώροι με την περισσότερο καθ’ ύψος ανέγερσης του, καθιστώντας την όποια τουριστική ανάπτυξη, και ειδικά την ξενοδοχειακή, ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ.
Η ΕΟΑ επίσης για τις τουριστικές αναπτύξεις που ανεγείρονται, έστω και αν για αυτές έχει κατατεθεί προηγούμενα πολεοδομική αίτηση και αναμένεται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, όπως για παράδειγμα το Sun City, ενώ παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης πολεοδομικής άδειας με αντισταθμιστικά μέτρα για προστασία της περιοχή, εντούτοις το Τμήμα Περιβάλλοντος εκ των υστέρων ερμηνεύει λανθασμένα την ΕΟΑ και επιβάλλει στην Πολεοδομική Αρχή τη μη χορήγηση της. Επιπρόσθετα αρνείται να εκφέρει απόψεις ή να γνωμοδοτήσει, έστω και αν αυτό είναι επιτρεπτό ή/και επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή και την Κυπριακή νομοθεσία.
Ειδικά το Sun City είναι το πρώτο ξενοδοχείο στο Δήμο που αναμένεται η λειτουργία του. Η μεθοδευμένη προσπάθεια που γίνεται για να μην χορηγηθεί η καθ’ όλα νόμιμα άδεια που εγκρίθηκε από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, βάση της λανθασμένης ερμηνείας που δόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα αποτελέσει την ταφόπλακα της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου και θα αποτρέψει ανεπιφύλακτα νέες επενδύσεις. Στο ξενοδοχείο που θα λειτουργεί ολόχρονα, θα εργοδοτηθούν περί τα 250 άτομα της περιοχής και η λειτουργία του θα εξυπηρετεί και τα καταστήματα, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής. Ο Δήμος θα έχει σημαντικά έσοδα για τη δημιουργία σημαντικών έργων στο Δήμο προς όφελος των δημοτών του, τα οποία στερήθηκε εδώ και καιρό. Τονίζεται ότι μαζί με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη, υπάρχει σημαντικός αριθμός αιτήσεων και για άλλα ξενοδοχεία που εκκρεμεί από το 2017 και δεν μπορεί η Πολεοδομική Αρχή να αποφασίσει.
Και όλοι αυτοί οι περιορισμοί από το Τμήμα Περιβάλλοντος τέθηκαν ουσιαστικά ως αντισταθμιστικό μέτρο για την έγκριση της Μαρίνας Αγίας Νάπας, η οποία, σε αντίθεση με τις αναπτύξεις στον Δήμο Σωτήρας, βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός της ΖΕΠ. Εγκρίθηκε όμως λόγω επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος. Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν είναι εναντίον της συγκεκριμένης ανάπτυξης, η οποία έχει σημαντικά οφέλη για τον τόπο και την περιοχή, εντούτοις νιώθει εαυτόν αδικημένο αφού η γειτνιάζουσα περιοχή εντός των δημοτικών ορίων του καταδικάζεται στην υπο-ανάπτυξη, εξαιτίας περιβαλλοντικών παραμέτρων που τέθηκαν για να προχωρήσει η συγκεκριμένη ανάπτυξη.
Ο Δήμος επικροτεί τη διατήρηση και ανάπτυξη μεγάλων τεμαχίων στον Δήμο που προνοεί το Τοπικό Σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε το 2020. Όμως με τους περιορισμούς που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος, αυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν με μεγάλες αναπτύξεις, όπως ξενοδοχεία, εφόσον αυτά καθίστανται μη βιώσιμα.
Καλείται η κυβέρνηση όπως λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για επίλυση του προβλήματος που το ίδιο το κράτος δημιούργησε χωρίς εκ των υστέρων επιστημονική προσέγγιση.
Καλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Σωτήρας καθώς και όλοι οι άλλοι επηρεαζόμενοι όπως προσέλθουν σύσσωμοι στην πανδημοτική συγκέντρωση την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 στις 7:30μ.μ., στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών του Δήμου Σωτήρας, για συζήτηση του θέματος και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και μέτρων ώστε να καταστεί δυνατή η ισόνομη με άλλες περιοχές ανάπτυξη της Τουριστικής Ζώνης του Δήμου.