• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Διαγωνισμός για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης της Καφετέριας Β΄ Τάξης, στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών

Διαγωνισμός για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης της Καφετέριας Β΄ Τάξης, στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023, 12:00

Ο Δήμος Σωτήρας ζητά προσφορές για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης της Καφετέριας Β΄ Τάξης, στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών του Δήμου Σωτήρας.

Προθεσμία υποβολής Προσφορών έως 03/03/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα www.eprocurement.gov.cy 

Βρείτε τον σύνδεσμο εδώ: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5872914