Υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας πλανοδιοπώληση αγαθών

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, 12:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

O Δήμος Σωτήρας, σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο, Ν. 111/1985, άρθρο 111, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για εξασφάλιση άδειας πλανοδιοπώληση αγαθών, εντός των Δημοτικών ορίων Σωτήρας για το έτος 2023.

Η περίοδος παραχώρησης των αδειών θα είναι για ένα έτος, από τις μέχρι και την 31.12.2023. Ενημερώνεστε ότι στις άδειες, θα τεθούν όροι, οι οποίοι θα ορίζουν τις περιοχές πλανοδιοπώλησης, το επιτρεπόμενο ωράριο, το είδος των αγαθών, όπως επίσης και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης των αγαθών σε συνάρτηση με τις σε ισχύ υγειονομικές, πολεοδομικές ή άλλες Νομοθεσίες.

Έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου, στην οδό Μακαρίου Γ΄ 22, 5390 Σωτήρα, στο Δημοτικό Μέγαρο κατά τις εργάσιμες ώρες καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.sotira.org.cy

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Σωτήρας, που βρίσκεται στην οδό Μακαρίου Γ΄22, 5390 Σωτήρα στο Δημοτικό Μέγαρο, μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για άδεια πλανοδιοπώλησης».

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η  Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Έντυπα