• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Ανακοίνωση περιβαλλοντικής μελέτης για δημιουργία μικτής ανάπτυξης εντός του Δήμου Σωτήρας

Ανακοίνωση περιβαλλοντικής μελέτης για δημιουργία μικτής ανάπτυξης εντός του Δήμου Σωτήρας

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022, 14:47

Θέμα: Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την κατασκευή και λειτουργία μικτής ανάπτυξης στην περιοχή Αγίας Θέκλας του Δήμου Σωτήρας Αμμοχώστου.

Δια της παρούσης, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd εκ μέρους του Κυρίου του Έργου (Keytree Ltd) σας ενημερώνει για την πρόθεση κατασκευής και λειτουργίας μικτής ανάπτυξης, η οποία θα περιλαμβάνει νοσοκομείο 4 ορόφων και ξενοδοχειακή μονάδα 5* 25 ορόφων, εντός των τεμαχίων 416, 417, 210, 209 και 287 των Φ/Σχ. 0/2-283-372 και 0/2-284-372, στην παραλιακή περιοχή Αγίας Θέκλας, εντός του Δήμου Σωτήρας στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στα πλαίσια της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφορικά με το υπό εξέταση έργο, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd έχει εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Στη ΜΕΕΠ παρουσιάζεται αναλυτικά το υπό εξέταση έργο και τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας του, το βιοτικό, αβιοτικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς επίσης και η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνονται προς μετριασμό τους.

Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ο Κύριος του Έργου πρέπει να ενημερώσει και να δώσει την δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Προς τον σκοπό αυτό και για αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού, η Μελέτη θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iaco.synology.me:5000/sharing/mL7rZGd4H, έως τα μεσάνυκτα της Κυριακής 23/10/2022.

Οποιαδήποτε σχόλια επί της μελέτης μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iaco.com.cy ή μέσω φαξ στο 22519904, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Με τιμή,

Η ομάδα μελέτης

I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd

Έντυπα