Έκδοση Άδειας Εκπομπής Ήχου σε Κέντρα Αναψυχής

Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2022, 19:41

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έκδοση Άδειας Εκπομπής Ήχου σε Κέντρα Αναψυχής

Ο Δήμος Σωτήρας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής που βρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων ότι από την 01.08.2022 δέχεται αιτήσεις για εξασφάλιση Άδειας Εκπομπής Ήχου στο πλαίσιο του Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου 50(Ι) του 2016 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διατάγματος ΚΔΠ 263/2022 και Εντολής ΚΔΠ 264/2022.

Βάσει του Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, κανένα κέντρο αναψυχής δεν δύναται να εκπέμπει ήχο εκτός και αν ο ιδιοκτήτης του εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια εκπομπής ήχου από την αρμόδια αρχή.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας, στην οδό Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390 Σωτήρα-Αμμοχώστου, Αίτηση για Άδεια Εκπομπής ήχου συνοδευόμενη από:

1. Γνωστοποίηση Πρόθεσης για υποβολή αίτησης για άδεια εκπομπής ήχου. Η γνωστοποίηση αναρτάται πριν την υποβολής της αίτησης, για 15 ημέρες σε περίοπτο και εμφανές σημείο στο χώρο του Κέντρου Αναψυχής και στα γραφεία της αρμόδιας Αρχής.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Το έντυπο γνωστοποίησης σφραγίζεται από λειτουργό του Δήμου και επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη για ανάρτηση στο υποστατικό. Η επιβεβαίωσή της ανάρτησης στο χώρο του κέντρου αναψυχής γίνεται με σχετική φωτογραφία όπου θα δεικνύεται και η ημερομηνία ανάρτησης ή/ και επιτόπιο έλεγχο από λειτουργό του Δήμου.

2. Άδεια λειτουργίας Κέντρου Αναψυχής, με βάση τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο (σε περίπτωση αίθουσας εκδηλώσεων, δεν απαιτείται)

3. Άδεια λειτουργίας από Δήμο με βάση τον περί Δήμων Νόμο

4. Πολεοδομική άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο

5. Άδεια οικοδομής, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο

6. Ακουστική Μελέτη όπου απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα Β της Εντολής ΚΔΠ 264/2022. Ακουστική Μελέτη απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

I. Αν υποβάλλεται αίτημα για τοποθέτηση μεγαφώνων εκτός του κέντρου αναψυχής.

II. Αν το ωράριο εκπομπής ήχου που απαιτείται είναι πέραν των 12:00 μ.μ. ή για πέραν των 80dB(A) εσωτερικά και η περιοχή που βρίσκεται το κέντρο συνορεύει με οικιστική ή ευαίσθητο δέκτη σε απόσταση μικρότερη των 30μ.

III. Αν το κέντρο είναι υψηλότερης οχληρίας από την περιοχή στην οποία βρίσκεται με βάση τον Πίνακα 1 της Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών με ημερ. 1/7/2022 (ΚΔΠ 264/2022).

IV. Αν το κέντρο ή η αίθουσα βρίσκεται σε περιοχή εκτός αυτών όπου επιτρέπονται οι χωροθετήσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής, όπως γεωργική, βιομηχανική κτλ.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται νοουμένου ότι συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Σημειώσεις:

1. Θα παραλαμβάνονται αιτήσεις μόνο για κέντρα αναψυχής τα οποία καθορίζονται στον Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες, μπυραρίες, σνακ μπαρ, και για αυτοτελείς αίθουσες δεξιώσεων.

2. Το Έντυπο της Αίτησης για Άδεια Εκπομπής Ήχου, το Έντυπο Γνωστοποίηση Πρόθεσης για υποβολή αίτησης για άδεια εκπομπής ήχου καθώς και το σχετικό Διάταγμα ΚΔΠ 263/2022 και η Εντολή ΚΔΠ 264/2022 που περιλαμβάνει τις προδιαγραφές τις ακουστικής μελέτης, επισυνάπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 23 963 133.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ

Έντυπα