• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Νέα & Ανακοινώσεις
 • Δήλωση Ενδιαφέροντος για καλλιτέχνη στο 44ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Κολοκασιού® του Δήμου Σωτήρας

Δήλωση Ενδιαφέροντος για καλλιτέχνη στο 44ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Κολοκασιού® του Δήμου Σωτήρας

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022, 14:31

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022

 

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Σωτήρας στο πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης για το 44ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Κολοκασιού® του Δήμου Σωτήρας ζητεί προτάσεις / δηλώσεις ενδιαφέροντος για γνωστό/ γνωστή τραγουδιστή/ τραγουδίστρια ή μουσικό σχήμα για διοργάνωση συναυλίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ωρών στο Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας.

 

 1. Η συναυλία/παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού στο Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει ο Δήμος Σωτήρας.
 2. Ο προσφέρων καλείται να επισυνάψει μαζί με την πρόταση, πρόσφατη ενυπόγραφη εξουσιοδότηση από τον/την ίδιο/ίδια καλλιτέχνη ή από νόμιμο αντιπρόσωπό του/της (π.χ. δισκογραφική εταιρεία). 
 3. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφει την διάρκεια της συναυλίας, καθώς και άτομα τα οποία θα συνοδεύσουν τον/την τραγουδιστή/ τραγουδίστρια/ μουσικό σχήμα παρουσιάζοντας χορευτικό ή μουσικό πρόγραμμα καθώς και τη διάρκεια εμφάνισης του καθενός ξεχωριστά. Νοείται ότι η συνολική διάρκεια εμφάνισης του κύριου ονόματος (τραγουδιστή / τραγουδίστριας) επί της σκηνής δεν πρέπει να είναι λιγότερη των δύο (2) ωρών. 
 4. Στην τιμή πρέπει να περιλαμβάνεται η αμοιβή του/της τραγουδιστή/ τραγουδίστριας, διατροφή, φόρος εισοδήματος, μεταφορές, εισιτήρια, διαμονή, καλλιτεχνική επιμέλεια παραγωγής, φόροι πνευματικών δικαιωμάτων και οποιεσδήποτε αμοιβές συνεργατών, συνοδών ή οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές και έξοδα που προκύψουν, δηλαδή όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις που έχει ο καλλιτέχνης και οι συνοδοί/συνεργάτες του για την άφιξή, διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος και επιστροφή. Στην τιμή πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης, πλήρης ηχητική κάλυψη, πλήρης φωτιστική κάλυψη και εξέδρα (stage), οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες του χώρου διεξαγωγής του Παγκύπριου Φεστιβάλ Κολοκασιού® (Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας), καθώς και του κοινού το οποίο προσέρχεται σε αυτό, όπως επίσης και τις ηχητικές/ φωτιστικές απαιτήσεις του ίδιου του καλλιτέχνη.  Ο Δήμος Σωτήρας δεν θα διαθέσει οτιδήποτε από τα παραπάνω, πέραν από τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας, τα καμαρίνια, και την ασφάλεια του/της τραγουδιστή / τραγουδίστριας / μουσικού σχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Νοείται πως τόσο ο καλλιτέχνης και οι συνοδοί / συνεργάτες του όσο και οι τεχνικοί ήχου, φωτισμού και εξέδρας καθώς και όσοι εργαστούν για τον σκοπό της εκδήλωσης είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της συναυλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καλλιτέχνη και των συνοδών/συνεργατών του καθώς και του Δήμου Σωτήρας, ενώ είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά, το στήσιμο και τη φύλαξη των αντικειμένων και του εξοπλισμού τους. Είναι, επίσης, εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την ασφάλεια του προσωπικού τους καθώς και του κοινού που θα βρίσκεται στον χώρο και οφείλουν να διαθέτουν σχέδιο ασφάλειας και υγείας, κατά το στήσιμο και κατά τη διάρκεια της συναυλίας.  
 5. Εξυπακούεται ότι με τον όρο «γνωστός/η καλλιτέχνης» σημαίνει τραγουδιστής/τραγουδίστρια διάσημος/διάσημη σε Κύπρο και Ελλάδα -και κατά προτίμηση και στο εξωτερικό- για τη μουσική πορεία μέσω σημαντικών και εγνωσμένων επιτυχιών, γνωστής δισκογραφικής πορείας και σημαντικής παρουσίας σε υπηρεσίες αναπαραγωγής τραγουδιών (SpotifyApple Music κλπ) καθώς και δημοφιλούς στο κοινό μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και που να διαθέτει στην πλειονότητα ελληνικό μουσικό πρόγραμμα. 
 6. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχουν πλήρη νόμιμα στοιχεία των ενδιαφερομένων (Πλήρες Όνομα Εταιρείας ή Φυσικού Προσώπου, Αρ. Εταιρείας, Αρ. ΦΠΑ, χώρα εγγραφής εταιρείας/φυσικού προσώπου) όπου θα εκδοθεί η επιταγή πληρωμής από τον Δήμο Σωτήρας.
 7. Στην τιμή της κατατεθείσας πρότασης / δήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
 8. Ο/η τραγουδιστής/τρια απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη εκδήλωση – συναυλία στην Κύπρο από την 1η μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2022. 
 9. Οι προτάσεις πρέπει να παραδοθούν γραπτώς σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή “ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ 44ΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΟΚΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ.” στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στο Δημαρχείο Σωτήρας (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 22, Τ.Κ. 5390, Σωτήρα Αμμοχώστου, Κύπρος)
 10. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 12η Αυγούστου 2022 και ώρα 3:00μμ. 
 11. Επισημαίνεται ότι ο επιτυχών προσφέρων, οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, να υπογράψει συμφωνία με τον Δήμο Σωτήρας, πριν τη διοργάνωση της συναυλίας, και κατά την υπογραφή της θα πρέπει να προσκομίσει προς τον Δήμο Σωτήρας τραπεζική επιταγή πιστής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής τιμής της κατατεθείσας πρότασης / δήλωσης ενδιαφέροντος, εκδοθείσα προς τον Δήμο Σωτήρας η οποία θα επιστραφεί μετά το πέρας της συναυλίας. 
 12. Ο Δήμος Σωτήρας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση ενδιαφέροντος. 
 13. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο τμήμα του Δήμου Σωτήρας (τηλ. 23821404 / email: culture@sotira.org.cy).

 

Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Δήμος Σωτήρας