Αιτήσεις για πρόσληψη τριών (3) εργατών σκυβαλοσυλλεκτών

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022, 11:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων Δήμων και Κοινοτήτων Αμμοχώστου (Δερύνειας-Σωτήρας-Λιοπετριού-Αυγόρου-Φρενάρους-Αχερίτου) δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:
Τριών (3) εργατών σκυβαλοσυλλεκτών.
Για έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλ. 23200917, από τις 4μμ μέχρι τις 6μμ.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (Πιστοποιητικό Υγείας και Πιστοποιητικό Καθαρού Ποινικού Μητρώου) πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022 ώρα 14:00 (2:00μμ), στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, οδός Σωτήρας 71 στο Παραλίμνι.
Aρ. Tηλ.: 23200917
Aρ. Τηλεομ.: 23827735

Έντυπα