ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ

Δευτέρα, 09 Μαϊος 2022, 16:21

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα κατοικιών και άλλων υποστατικών της περιοχής του Δήμου Σωτήρας να προβούν σε απομάκρυνση στάσιμων νερών από υπόγεια ή αυλές οικιών/ πολυκατοικιών/ κολυμβητικών δεξαμενών εκτός λειτουργίας, με στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των κουνουπιών σε λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν σημείο εναπόθεσης των αυγών τους και μπορεί να  εκκολάψουν χιλιάδες κουνούπια, τα οποία να επηρεάσουν όλη την περιοχή.

Τα στάσιμα νερά πρέπει να αντλούνται από τους ιδιοκτήτες/ διαχειριστές μέχρι και τις 31 Μαΐου 2022.

Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο πρόσωπο.

Όσοι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα δεν μπορούν να μεριμνήσουν από μόνοι τους για άδειασμα στάσιμου νερού από κολυμβητικές δεξαμενές κλπ, μπορούν να αποταθούν στη Δημοτική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 23963133, με την ανάλογη χρέωση.

Μετά τις 31 Μαΐου 2022, συνεργείο του Δήμου Σωτήρας θα εισέλθει εντός των υποστατικών στα οποία εντοπίζονται στάσιμα νερά, θα φροντίσει για την απομάκρυνσή τους και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες ή τα υπεύθυνα πρόσωπα. Στις περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα για ανάκτηση των εξόδων, μη αποκλειομένων και των δικαστικών.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα και αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο (Νόμος 111/85, άρθρο 91 και 92).

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

Φωτογραφίες