• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ"

Παρασκευή, 06 Μαϊος 2022, 23:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,96 MW ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.»

Oι ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ σας προσκαλούν σε δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια της διαδικασίας Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018. Στόχος είναι να δοθεί στις ενδιαφερόμενες αρχές και το κοινό η ευκαιρία να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Οι απόψεις που απορρέουν από τις δημόσιες παρουσιάσεις λαμβάνονται υπόψη, καταγράφονται και παρουσιάζονται στη Μελέτη μαζί με τον σχετικό σχολιασμό για το βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16.05.2022, η ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σωτήρας στη Διεύθυνση Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390 Σωτήρα-Αμμοχώστου.

H έκθεση πληροφοριών είναι διαθέσιμη στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σωτήρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους, τόσο κατά την παρουσίαση, όσο και με επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@qualitylink.com.cy» ή στην ταχυδρομική θυρίδα «Τ.Θ. 16261, CY2087, Λευκωσία Κύπρος», μέχρι τις 18 Μαΐου 2022.

Έντυπα