ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 11/2021

Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021, 18:45

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη μίας (1) Έκτακτης Καθαρίστριας Γενικών Καθηκόντων.

 

1. Διάρκεια πρόσληψης:

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έξι (6) μήνες.

 

2. Αμοιβή:

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα Δ5 (μεικτός μηνιαίος μισθός: €1203 + τιμάριθμος) 

 

3. Καθήκοντα και ευθύνες:

3.1 Εκτελεί εργασίες καθαρισμού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Κέντρου Κοινωνικών Παροχών (Πολυχώρος Πολιτισμού) και του Δημοτικού Γηπέδου Σωτήρας.

3.2 Εκτελεί εργασίες καθαρισμού σε χώρους εκδηλώσεων, κτίρια παροχής υπηρεσιών, παραλίες και γενικότερα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που εντάσσονται κάτω από τη δικαιοδοσία του Δήμου.

3.3 Χειρίζεται εξοπλισμό / μηχανήματα καθαρισμού.

3.4 Παραλαμβάνει και τοποθετεί αναλώσιμα υλικά καθαριότητας.

3.5 Καταγράφει και ενημερώνει τον Υπεύθυνο για τεχνικές βλάβες σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

3.6 Παρακολουθεί σεμινάρια και επιμορφώνεται για νέες μεθόδους / προϊόντα καθαρισμού.

3.7 Εφαρμόζει οδηγίες για μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιεί προστατευτικό εξοπλισμό και μέσα.  

3.8 θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών , εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.

3.8 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν.

 

4. Απαιτούμενα Προσόντα:

4.1 Άδεια Οδήγησης.

4.2  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4.3 Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

4.4  Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

5. Υποβολή αιτήσεων - Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του του Δήμου (23824444) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.sotira.org.cy στην υποκατηγορία Ενημέρωση – Έντυπα.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Αίτηση για την πρόσληψη έκτακτης Καθαρίστριας» στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 22, Τ.Κ. 5390, Σωτήρα Αμμοχώστου, όχι αργότερα από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Οι υποψήφιες θα κληθούν σε προφορική εξέταση σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου στο τηλέφωνο 23824444 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπα

  • ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.pdf
  • ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.pdf