• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Κενή Θέση Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη στον Δήμο Σωτήρας

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Κενή Θέση Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη στον Δήμο Σωτήρας

Δευτέρα, 31 Μαϊος 2021, 11:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την κενή Θέση Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη στον Δήμο Σωτήρας

Ο Δήμος Σωτήρας, ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση μέχρι τις 03/06/2021 στην υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη για την περίοδο Ιούνιος – 15/11/2021 για τη ναυαγοσωστική μονάδα στην περιοχή Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα. 

Έντυπα  αιτήσεων βρίσκονται  στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄22 και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σωτήρας στην κατηγορία < Ενημέρωση < Έντυπα ή στον σύνδεσμο εδώ:

Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 03.06.2021 και ώρα 12:00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Αίτηση για Πρόσληψη Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη»

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Να είναι κάτοχος Διπλώματος Ναυαγοσωστικής τουλάχιστον «ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ» επιπέδου (SILVER). Το δίπλωμα να είναι ανανεωμένο από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής όπως προνοεί το επίσημο εγγεγραμμένο καταστατικό της Ομοσπονδίας. (Να επισυναφθεί αντίγραφο)

 

(2) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της. (Να επισυναφθεί αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως)

 

(3) Να παρουσιάσει πιστοποίηση / βεβαίωση από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση. 

 

(4) Να παρουσιάσει «Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου» από την Αστυνομία.

 

(5) Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

(6) Να συμπληρώσει ορθά το έντυπο «Αίτηση για Πρόσληψη Εποχικού Ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη»

(7) Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

(8) Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

 

(9) Να περάσει από προσωπική συνέντευξη από επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους  του Δήμου Σωτήρας.

 

* Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένη ή/και δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Μάιος 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ