Κενές Θέσεις Υγειονομικού Επιθεωρητή και Τροχονόμου στον Δήμο Σωτήρας

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020, 00:40

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή (Θέση Πρώτου Διορισμού) και μίας (1) θέσης Τροχονόμου (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 22, 5390 Σωτήρα ή /και στο τηλέφωνο 23821404 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sotira.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δήμος Σωτήρας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ. 22, 5390 Σωτήρα όχι αργότερο από τις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00μμ. 

 

                                                                                                                                                                     

Έντυπα

Powered by Technomart