• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ελ. Επαρχίας Αμμοχώστου - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ελ. Επαρχίας Αμμοχώστου - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, 17:20

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης του «Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου» (ΤΣΕΕΑ).

Συγκεκριμένα την 1η Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκαν Γνωστοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα (E.E) της Δημοκρατίας αναφορικά με την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Ε. Κύριο Μέρος, Τμήμα Β, Αρ. 5186, 1/11/2019, Αρ. Γνωστοποίησης 6350) και Διάταγμα που καθορίζει ως Λευκή Ζώνη τις περιοχές του ΤΣΕΕΑ (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5190, 1/11/2019, Κ.Δ.Π. 350/2019). Σχετικό υλικό θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):

http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C1EFF9E7324F29B4C22584A80038839D?OpenDocument

Χάρτης Λευκής Ζώνης:

http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/F5C426576A9D8A10C22584A5003716A3?OpenDocument

Η ΣΜΠΕ αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε στρατηγικό επίπεδο του υπό εκπόνηση Σχεδίου (πολιτικές και πολεοδομικές ζώνες) και προτείνει μέτρα μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων, καθώς και πρόγραμμα παρακολούθησης. Με βάση τις σχετικές διαδικασίες κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης (μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2019), απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του Σχεδίου στο περιβάλλον.

Η Λευκή Ζώνη που έχει καθοριστεί στις περιοχές του ΤΣΕΕΑ σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στον σχετικό χάρτη (βλ. παραπάνω σύνδεσμο) και καλύπτει όσες περιοχές βρίσκονται εκτός υφιστάμενων Ζωνών Ανάπτυξης (οικιστικές, τουριστικές, βιομηχανικές/βιοτεχνικές, κτηνοτροφικές, κ.α.). Με βάση το Διάταγμα Λευκής Ζώνης, ισχύουν τα εξής:

• Οι χρήσεις που υφίστανται στην περιοχή κάλυψης της Λευκής Ζώνης θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητες και οποιαδήποτε οικοδομική εργασία και δραστηριότητα θα περιοριστεί στις ουσιώδεις και απολύτως απαραίτητες.

• Στην υπόλοιπη περιοχή του Σχεδίου, δηλαδή στις υφιστάμενες Ζώνες Ανάπτυξης που βρίσκονται εκτός της Λευκής Ζώνης, θα συνεχίσει η ισχύ των υφιστάμενων πολιτικών και συντελεστών ανάπτυξης και μπορούν να υποβάλλονται/εξετάζονται πολεοδομικές αιτήσεις.

• Η εφαρμογή της πρόνοιας για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός καθορισμένων Ζωνών Ανάπτυξης, αναστέλλεται σε όλη την περιοχή του ΤΣΕΕΑ.

Το Διάταγμα Λευκής Ζώνης ισχύει για περίοδο 6 μηνών (έως την 1η Μαΐου 2020), ωστόσο ενδέχεται η μείωση ή παράταση (με τη δημοσίευση νέου Διατάγματος) της ισχύς του, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών για ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής εξέτασης και τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Εφόσον οι προβλεπόμενες εργασίες της διαδικασίας διεξαχθούν απρόσκοπτα, εκτιμάται ότι η δημοσίευση του ΤΣΕΕΑ θα γίνει μέχρι τα μέσα του 2020.

Με βάση την Πολεοδομική Νομοθεσία, με τη δημοσίευση του ΤΣΕΕΑ, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σώμα ή αρχή θα μπορεί να υποβάλει τεκμηριωμένη Ένσταση μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης.

*Ανακοίνωση εταιρείας A.L.A. Planning Partnership 

Powered by Technomart