Πρόσληψη εκτάκτων

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, 18:26

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός (1) εποχιακού ωρομίσθιου ναυαγοσώστη και τριών (3) εκτάκτων εργατών. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2019, 12:00 μεσημέρι.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας.

Powered by Technomart