Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Καλλιτεχνικό Σχήμα στο 7ο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Σωτήρας

Παρασκευή, 11 Μαϊος 2018, 17:22

 

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται προτάσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Καλλιτεχνικό Σχήμα, το οποίο θα παρουσιάσει 3ωρη μουσική συναυλία (πιθανή ώρα έναρξης 20:30), στο 7ο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Δήμου Σωτήρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 στο Προαύλιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρας για:

 

Παραδοσιακό Μουσικό Σχήμα από Κύπρο

 

Ο κάθε παραγωγός/καλλιτέχνης μπορεί να αποστείλει περισσότερες από μία προτάσεις.

 

Μέγιστο ύψος συνολικού προϋπολογισμού: τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)

 

Στην τιμή της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και υπόλοιπα έξοδα όπως:

 

1.   Αμοιβές και φόροι καλλιτεχνών (όλων των τραγουδιστών και μελών ορχήστρας),

2.   Αεροπορικά εισιτήρια, κόστος διαμονής, διατροφής και διακίνησης καλλιτεχνών (αν απαιτούνται),

3.   Κόστος ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του χώρου διοργάνωσης, (προαύλιο Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος)

4.   Οποιουσδήποτε άλλους φόρους ή δικαιώματα προκύπτουν (Φ.Π.Α., PRS, κ.λ.π.)

5.   Συντονισμό.

 

*Το στήσιμο της εξέδρας θα αναλάβει ο Δήμος Σωτήρας.

 

Στις προτάσεις να αναγράφονται τα ακόλουθα:

  1. Λεπτομερής περιγραφή του μουσικού σχήματος,
  2. Ιστορικό,
  3. Ρεπερτόριο,
  4. Ονόματα και αριθμός καλλιτεχνών,
  5. Μουσικά όργανα,
  6. Πρόγραμμα και διάρκεια προγράμματος.
  7. Rider (ήχος / φωτισμός) και άλλες απαιτήσεις

 

 

Οι προτάσεις να φτάσουν μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 21ης Μαΐου 2018 στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου, μέσα σε κλειστούς φακέλους, επί των οποίων να αναγράφεται η φράση «Πρόταση για Καλλιτεχνικό Σχήμα 7ου Παραδοσιακού Φεστιβάλ Σωτήρας». Ο Δήμος Σωτήρας δεν είναι υποχρεωμένος να κατακυρώσει την πιο συμφέρουσα από χαμηλής οικονομικής άποψης πρόταση. Το μουσικό σχήμα θα συνοδεύσει παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα τα οποία θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Powered by Technomart