Καθαρισμός Οικοπέδων στον Δήμο Σωτήρας

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, 15:49

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων της περιοχής του Δήμου Σωτήρας να προβούν στον καθαρισμό και απομάκρυνση από τα οικόπεδά τους, όλων των χόρτων και άχρηστων αντικειμένων μέχρι την Κυριακή 29 Απριλίου 2018. Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο πρόσωπο, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

Όσοι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα δεν μπορούν να μεριμνήσουν από μόνοι τους για καθαρισμό των οικοπέδων τους, μπορούν να αποταθούν στη Δημοτική Υπηρεσία, με την ανάλογη χρέωση.

Μετά τις 29 Απριλίου 2018, συνεργείο του Δήμου Σωτήρας θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα ή άλλους χώρους που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες ή τα υπεύθυνα πρόσωπα. Στις περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα για ανάκτηση των εξόδων, με αποκλειομένων και των δικαστικών.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα και αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο (Νόμος 111/85, άρθρο 91 και 92). 

Επίσης ειδοποιούνται οι κάτοχοι εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, να τα μετακινήσουν σε επιτρεπόμενο χώρο μέχρι τις 29 Απριλίου 2018 διαφορετικά συνεργείο του Δήμου θα προβεί στην μετακίνησή τους χωρίς καμία δέσμευση.

Powered by Technomart