Ανακοίνωση Δήμου Σωτήρας για «Λαμπρατζιές»

Τρίτη, 03 Απριλίου 2018, 20:24

 

Ο Δήμος Σωτήρας ανακοινώνει πως «Λαμπρατζιά» θα ανάψει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μόνο σε συγκεκριμένο σημείο το οποίο θα υποδείξει ο Δήμος στον ανοικτό χώρο στον Ιερό Ναό Αναστάσεως. Ανακοινώνεται, επίσης, ότι θα επιτραπεί συσσώρευση καύσιμων υλικών μόνο για σκοπούς της «Λαμπρατζιάς» και σε περιορισμένη έκταση στο συγκεκριμένο σημείο. 

Ανακοινώνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται αυστηρά η αποκοπή δένδρων για σκοπούς  δημιουργίας καυσόξυλων για τη «Λαμπρατζιά» καθώς και η συσσώρευση ελαστικών, κροτίδων  και μικρών (γκαζάκια) και μεγάλων φιάλων υγραερίου και η τοποθέτηση τους στη «Λαμπρατζιά».

Καλείται το Κοινό όπως συμμορφώνεται πλήρως προς τις πιο πάνω υποδείξεις. Σε αντίθεση περίπτωση ο Δήμος Σωτήρας, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα προβαίνουν στην απομάκρυνση των αντικειμένων που θα συσσωρευτούν για τη «Λαμπρατζιά» και θα τοποθετηθούν σε μη εγκριμένες τοποθεσίες ή και στην ποινική δίωξη των παρανομούντων, εκεί που διαπράττονται αδικήματα (κοπή δέντρων, χρήση κροτίδων, πρόκληση οχληρίας κλπ.).

Ο Δήμος Σωτήρας απευθύνει έκκληση προς το κοινό για συνεργασία και άμεση και πλήρη συμμόρφωση προς τα πιο πάνω, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών, καταστροφών περιουσιών και οποιασδήποτε μορφής οχληρίας από την αναβίωση  του αναφερόμενου εθίμου.

Φωτογραφίες

Powered by Technomart