• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσφορές
  • Υποβολές Προσφορών για Ανάπλαση και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Υποβολές Προσφορών για Ανάπλαση και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2024, 15:20

Ο Δήμος Σωτήρας ζητά προσφορές για την Ανάπλαση και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων με Υποστηρικτικές Χρήσεις (παιχνίδια, χώροι υγειινής) και χώρου Πρασίνου. Το Έργο συμπεριλαμβάνει τοπιοτέχνηση , παιχνίδια, πολυχρηστικό γήπεδο και όργανα γυμναστικής.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις €690.000,00 + ΦΠΑ. Υποβολή προσφορών 11/03/2024 Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Σωτήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στο πιο κάτω link: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6661069

Δήμος Σωτήρας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23824444