• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσφορές
  • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - 43Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΟΚΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - 43Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΟΚΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ 2019

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, 16:49

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - 43Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΟΚΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ 2019

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται προτάσεις για προσφορά για Καλλιτεχνικό Σχήμα, το οποίο θα παρουσιάσει 4ωρη μουσική συναυλία (πιθανή ώρα έναρξης 21:00), στο 43Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΟΚΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου2019 στο Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας για:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Η’ ΚΥΠΡΟ

Ο κάθε παραγωγός/καλλιτέχνης μπορεί να αποστείλει περισσότερες από μία προτάσεις ή πρόταση που να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καλλιτέχνη.

 

Μέγιστο ύψος συνολικού προϋπολογισμού: είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000)

 

Στην τιμή της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και υπόλοιπα έξοδα όπως:

 

1.    Αμοιβές και φόροι καλλιτεχνών (όλων των τραγουδιστών και μελών ορχήστρας),

2.    Αεροπορικά εισιτήρια, κόστος διαμονής, διατροφής και διακίνησης καλλιτεχνών,

3.    Οποιουσδήποτε άλλους φόρους ή δικαιώματα προκύπτουν (Φ.Π.Α., PRS, κ.λ.π.)

4.    Συντονισμό.

5.    Προδιαγραφές (rider) για ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για εξέδρα.

 

*Το στήσιμο της εξέδρας, την ηχητική και φωτιστική κάλυψη θα αναλάβει ο Δήμος Σωτήρας.

 

Στις προτάσεις να αναγράφονται τα ακόλουθα:

  1. Λεπτομερής περιγραφή καλλιτέχνη/μουσικού σχήματος,
  2. Ιστορικό,
  3. Ρεπερτόριο,
  4. Ονόματα και αριθμός καλλιτεχνών,
  5. Μουσικά όργανα,
  6. Πρόγραμμα και διάρκεια προγράμματος.
  7. Rider (ήχος / φωτισμός / εξέδρα) και άλλες απαιτήσεις

 

Οι προτάσεις να φτάσουν το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουλίου 2019 (19/7/2019, 12:00μ.) στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου, μέσα σε κλειστούς φακέλους, επί των οποίων να αναγράφεται η φράση «Πρόταση για Καλλιτεχνικό Σχήμα 43ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Κολοκασιού Σωτήρας». Ο Δήμος Σωτήρας δεν είναι υποχρεωμένος να κατακυρώσει την πιο συμφέρουσα από χαμηλής οικονομικής άποψης ή οποιαδήποτε πρόταση. Προσφορές που θα αποστέλλονται με άλλο τρόπο δε θα γίνονται αποδεκτές.

 

Να σημειωθεί ότι το Φεστιβάλ αφορά ανάδειξη κυπριακού τοπικού προϊόντος, η εκδήλωση θα συνοδεύεται με φαγητό για το κοινό και η συναυλία θα γίνει σε ανοιχτό χώρο (Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας)

 

Με την πρόταση ο καλλιτέχνης/μουσικό σχήμα συμφωνεί ότι θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προβολή μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω διαδικτύου για πλατφόρμες ενημέρωσης του Δήμου Σωτήρας πριν την εκδήλωση.

 

Ο καλλιτέχνης/μουσικό σχήμα οφείλουν να συμφωνήσουν με όλους τους όρους και απαιτήσεις του Δήμου Σωτήρας.

 

Έλεγχος ήχου θα γίνει την ίδια ημέρα της εκδήλωσης από τις 18:00 μέχρι τις 19:00.

 

Με την πρόταση ο καλλιτέχνης/μουσικό σχήμα οφείλει να αναγράψει όλες ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις του. Με την κατακύρωση της πρότασης θα συνταχθεί από τον Δήμο Σωτήρας συμφωνία συνεργασίας της συναυλίας με τις απαιτήσεις την οποία θα υπογράψει ο επιτυχόντας προσφοροδότης. Επιπλέον, απαιτήσεις ή ποσά που δεν θα αναγράφονται στη Συμφωνία και ζητηθούν εκ των υστέρων δε θα γίνουν αποδεκτά.