• Home
  • Information
  • News & Announcements
  • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στον Δήμο Σωτήρας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στον Δήμο Σωτήρας

Monday, 03 August 2020, 11:32

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την αγορά υπηρεσιών για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

 

1. Διάρκεια παροχής των υπηρεσιών:

Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών θα είναι μέχρι έξι (6) μήνες.

 

2. Αμοιβή:

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται έναντι του ποσού των €8,25 ανά ώρα για κάθε εργάσιμη ημέρα, χωρίς κανένα άλλο ωφέλημα και χωρίς καμιά αποκοπή. Η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρου εισοδήματος κλπ θα βαραίνει αποκλειστικά των παροχέα των υπηρεσιών.

 

3. Καθήκοντα και ευθύνες:

3.1   Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα οπουδήποτε στη δημοτική υπηρεσία.

3.2  Δακτυλογραφεί ή / και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

3.3   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή / και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

3.4   Βοηθά ή και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία.

3.5   Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Δήμου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.

3.6   Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

3.7   Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.8   Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

3.9   Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με τη τήρηση των μητρώων αποθήκης ή και άλλων μητρώων.

3.10 Συλλέγει, εντός και εκτός γραφείου, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία καταλόγων δικαιωμάτων, φορολογιών, εισπράξεων κλπ.

3.11 Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

3.12 Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

3.13 Βοηθά στη τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

3.14 Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου καταγράφει τις ενδείξεις υδρομετρητών και βοηθά στην είσπραξη τελών.

3.15 Έρχεται σε επαφή με το κοινό και λαμβάνει ή παρέχει πληροφορίες.

3.16 Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εκτελεί και χρέη τηλεφωνητή/τριας.

3.17 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

4. Απαιτούμενα Προσόντα:

4.1  Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

4.2  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4.3  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4.4. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

4.5. Επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

4.6  Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 

5. Υποβολή αιτήσεων - Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του του Δήμου (23824444) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου, στον σύνδεσμο: shorturl.at/dkHOU

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα και να συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Αίτηση για την αγορά υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού» στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 22, Τ.Κ. 5390, Σωτήρα Αμμοχώστου, όχι αργότερα από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (πιστοποιητικά, φωτοαντίγραφα κ.α.) όπως προβλέπονται στο έντυπο αίτησης ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου στο τηλέφωνο 23824444 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Documents

  • ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.pdf
Powered by Technomart