• Πολιτικοί Γάμοι
  • Χάρτες
  • Προσφορές/Διαγωνισμοί
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Αναπτυξιακά Έργα
  • Φωτογραφίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Εφημερίδα
  • Βίντεο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Με την παρούσα αίτηση αποδέχομαι πως ο Δήμος Σωτήρας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία μου για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης προς τους Δημότες του και για παροχή συμβουλευτικής βοήθειας για θέματα αγοράς εργασίας ή/και προώθηση διαφημιστικών ή άλλων εντύπων.
- Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
- Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο municipality@sotira.org.cy ή στο 23824444
- ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΟΝΟΜΑ *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Prefix
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
First *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Last *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Suffix
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ *

DD
/
MM
/
YYYY
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ *
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ *
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ *
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
Street Address *
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
Address Line 2
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
City *
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
State / Province / Region *
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
Postal / Zip Code *
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
Country *
- Η γραμμή της Διεύθυνσης "Address Line 2" δεν είναι αναγκαία.
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Prefix
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
First *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Last *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Suffix
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Prefix
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
First *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Last *
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
Suffix
- Τα πεδία των ονομάτων Prefix και Suffix δεν είναι αναγκαία.
ΚΑΤΑΓΩΓΗ *
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΤΕΡΑ *
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΗΤΕΡΑΣ *
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ *
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ *
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΧΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΧΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (MASTER)
Η'/ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (pHd)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΤΕ
ΤΙΤΛΟΣ MASTER
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MASTER
ΧΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MASTER
ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ MASTER
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (PhD)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (PhD)
ΧΩΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (PhD)
ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (PhD)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ *
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ *
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔ *
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΑ *
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ 
ERASMUS+ *
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
 ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ *
 ΑΝΕΡΓΟΣ 
 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ανέβασμα Αρχείων

Παρακάτω μπορείτε να ανεβάσετε τα Πιστοποιητικά σας εφόσον επιθυμείτε για καταχώρηση στην Τράπεζα Βιογραφικών του Δήμου Σωτήρας.
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF, JPG, JPEG, PNG ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 6MB
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF, JPG, JPEG, PNG ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 6MB
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF, JPG, JPEG, PNG ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 6MB
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF, JPG, JPEG, PNG ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 6MB
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF, JPG, JPEG, PNG ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 6MB
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αναγράφονται πιο πάνω *
 Αποδέχομαι 
Δηλώνω ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς *
 Συμφωνώ 

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2017 Sotira Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390, Σωτήρα-Αμμοχώστου
   
Τηλέφωνο:   23821568
   
Φαξ:   23825450
   
Email:   municipality@sotira.org.cy