• Πολιτικοί Γάμοι
  • Χάρτες
  • Προσφορές/Διαγωνισμοί
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Αναπτυξιακά Έργα
  • Φωτογραφίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Εφημερίδα
  • Βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Civil Weddings in Sotira

Nothing quite prepares you for the romance of a Cyprus beach wedding. With mild weather all year round, here you can plan to tie the knot on our beautiful sandy beaches for most of the year and rest assured that you will have a most beautiful day which will leave you and your guests with timeless memories.

Email: weddings@sotira.org.cy

Διαφημιστικό φυλλάδιο Πολιτικών Γάμων
Δημοσιεύτηκε στις 12/05/2014 Download
Notice of Marriage
Δημοσιεύτηκε στις 12/05/2014 Download
Απαραίτητα στοιχεία - πιστοποιητικά για Αλλοδαπούς
Δημοσιεύτηκε στις 20/08/2012 Download
Απαραίτητα στοιχεία - πιστοποιητικά για Κύπριους Πολίτες
Δημοσιεύτηκε στις 20/08/2012 Download
Κατευθυντήριες οδηγίες για αίτηση τέλεσης Πολιτικού Γάμου
Δημοσιεύτηκε στις 07/08/2012 Download

Πατήστε σε οποιαδήποτε φωτογραφία για να ανοίξετε το άλμπουμ.


Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2017 Sotira Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390, Σωτήρα-Αμμοχώστου
   
Τηλέφωνο:   23821568
   
Φαξ:   23825450
   
Email:   municipality@sotira.org.cy