• Πολιτικοί Γάμοι
  • Χάρτες
  • Προσφορές/Διαγωνισμοί
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Αναπτυξιακά Έργα
  • Φωτογραφίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Εφημερίδα
  • Βίντεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ανάπλαση οδικών δικτύων και πεζοδρομίων εντός του Δήμου

Πολιτιστικό Κέντρο Σωτήρας

Σχέδια για το υφιστάμενο γήπεδο και την επιδιόρθωση των κερκίδων

Λαϊκή Αγορά

Δημιουργία βοηθητικού γηπέδου απέναντι από Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας

Ανέγερση περιφερειακού Σταδίου Κλασσικού Αθλητισμού σε συνεργασία και με τους άλλους Δήμους

Σχεδιασμός πάρκου Συνοικισμού Αυτοστέγασης που θα στηρίζεται στη φιλοσοφία να είναι βιώσιμο και να δημιουργεί θέσεις εργασίας

Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για έλεγχο υδατοπρομήθειας αφού μέχρι σήμερα υπήρχε μια απώλεια της τάξης των €100.000 (35%) ετησίως,

Γέφυρα που θα ενώνει την παραλία με το νησάκι της Αγίας Θέκλας, κάτι το οποίο θα αποτελέσει σπουδαίο πόλο έλξης επισκεπτών και σημείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2017 Sotira Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390, Σωτήρα-Αμμοχώστου
   
Τηλέφωνο:   23821568
   
Φαξ:   23825450
   
Email:   municipality@sotira.org.cy