• Πολιτικοί Γάμοι
  • Χάρτες
  • Προσφορές/Διαγωνισμοί
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Αναπτυξιακά Έργα
  • Φωτογραφίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Εφημερίδα
  • Βίντεο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

28 Δεκεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
29 Νοεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
28 Νοεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
21 Νοεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
20 Νοεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
13 Νοεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
30 Οκτωβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
29 Οκτωβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
9 Οκτωβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
25 Σεπτεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
18 Σεπτεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
4 Σεπτεμβρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
27 Ιουλίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 17/07/2013 Download
17 Ιουλίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 28/09/2012 Download
10 Ιουλίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 28/09/2012 Download
7 Ιουνίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
29 Μαΐου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
15 Μαΐου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
8 Μαΐου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
24 Απριλίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
5 Απριλίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
23 Μαρτίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
13 Μαρτίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
29 Φεβρουαρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
13 Φεβρουαρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
23 Ιανουαρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
16 Ιανουαρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
9 Ιανουαρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download
3 Ιανουαρίου 2012
Δημοσιεύτηκε στις 10/08/2012 Download

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2017 Sotira Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390, Σωτήρα-Αμμοχώστου
   
Τηλέφωνο:   23821568
   
Φαξ:   23825450
   
Email:   municipality@sotira.org.cy