• Πολιτικοί Γάμοι
  • Χάρτες
  • Προσφορές/Διαγωνισμοί
  • Ενημερωτικό Δελτίο
  • Αναπτυξιακά Έργα
  • Φωτογραφίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Εφημερίδα
  • Βίντεο

ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ημερήσια Διάταξη 11ης Φεβρουαρίου
Δημοσιεύτηκε στις 30/01/2013 Download
Δημόσια Ακρόαση για Τοπικό Σχέδιο Επαρχίας Αμμοχώστου στις 11 Φεβρουαρίου 2013 στο Δημαρχείο Σωτήρας
Δημοσιεύτηκε στις 22/01/2013 Download
Ολοκληρωμένο Αίτημα για Τοπικό Σχέδιο Δήμου Σωτήρας
Δημοσιεύτηκε στις 22/01/2013 Download
Χάρτης 1 για Τοπικό Σχέδιο Αμμοχώστου
Δημοσιεύτηκε στις 21/01/2013 Download
Χάρτης 2 για Τοπικό Σχέδιο Αμμοχώστου
Δημοσιεύτηκε στις 21/01/2013 Download
Χάρτης 3 για Τοπικό Σχέδιο Αμμοχώστου
Δημοσιεύτηκε στις 21/01/2013 Download

Αρχική / Blog / Sitemap / Επικοινωνία

Copyright 2017 Sotira Municipality. Developed by Technomart


Διεύθυνση:   Μακαρίου ΙΙΙ 22, 5390, Σωτήρα-Αμμοχώστου
   
Τηλέφωνο:   23821568
   
Φαξ:   23825450
   
Email:   municipality@sotira.org.cy